Curriculum
Català

Neix a Witzenhausen (Kassel), Alemanya, el 1956. Llicenciat en Belles Arts, Bremen, 1983. Des de 1985 viu a Cadaqués (Cap de Creus).

Desenvolupament de la seva pròpia tècnica de treball: l’extracció de materials naturals de la terra i la seva transformació en un mitjà d’expressió artística. Cofundador i membre de l’Ateneu de Cadaqués (Associació Internacional pel foment de les Arts i la Cultura) 1992- 2002. Iniciador del projecte Cap d’Art, instal·lacions d’art a les roques del Cap de Creus, 1997-2000.

Desde 2001, dispossa d’un segón taller a Palma de Mallorca.

2006: 20è aniversari d’exposicions a Cadaqués.

“ En els seus relleus pot apreciar-se la compenetració de l’artista amb la matèria. L’obra de Wolfgang Berus deixa entreveure la compenetració dels mecanismes de creació de la natura, sense allunyar-se en cap moment del seu propi criteri”. (Ricard Planas, Bon Art)

Castellano

Nace en Witzenhausen (Kassel), Alemania, en 1956. Licenciado en Bellas Artes, Bremen, 1983. Desde 1985 vive en Cadaqués (Cap de Creus).

Desarrollo de su propia técnica de trabajo: la extracción de materiales naturales de la tierra y su transformación en un medio de expresión artística. Cofundador y miembro activo del Ateneu de Cadaqués (Asociación Internacional para el fomento de las Artes y la Cultura) 1992-2002. Iniciador del proyecto Cap d’Art, instalaciones de arte en las rocas del Cap de Creus, 1997-2000.

Desde 2001 dispone de un segundo taller en Palma de Mallorca.

2006: 20 aniversario de exposiciones en Cadaqués.

“En sus relieves puede apreciarse la compenetración del artista con la materia. La obra de Wolfgang Berus deja entrever la compenetración de los mecanismos de creación de la naturaleza, sin alejarse en ningún momento de su propio criterio”. (Ricard Planas, Bon Art)

English
Born in Witzenhausen (Kassel), Germany, 1956. Graduated from Bremen Art College in 1983. Has been living in Cadaqués (Cap de Creus), Spain, since 1985.

Development of his personal technique: natural materials extracted from the earth and their transformation into a medium of artistic expression. Co-founder and active member of the Ateneu de Cadaqués (International Association for the promotion of the Arts and Culture)1992-2002. Initiated the “Cap d’Art” project, art installations among the rocks of Cape de Creus, Spain, 1997-2000.

Since 2001, he has a second studio in Palma de Mallorca.

2006: 20th anniversary of his exhibitions in Cadaqués.

“In the reliefs of Wolfgang Berus one can appreciate the fusion between artist and matter.Through his work one may glimpse nature’s creative mechanisms, without departing from the artist’s viewpoint”. (Ricard Planas, Bon Art)
Deutsch
Geboren in Witzenhausen (Kassel), 1956. Diplom an der Hochschule für Künste in Bremen, 1983. Lebt und arbeitet in Cadaqués (Cap de Creus), Spanien, seit 1985.

Entwicklung einer eigenen Arbeitstechnik: die Gewinnung von natürlichen Erdmaterialien und deren Umwandlung in ein künstlerisches Ausdrucksmittel. Mitbegründer und aktives Mitglied des Ateneu de Cadaqués (Internationale Vereinigung zur Förderung von Kunst und Kultur) 1992-2002. Initiator des Projekts Cap d’Art, Kunstinstallationen in den Felsen des Cap de Creus, Spanien, 1997-2000.

Seit 2001, zweites Atelier in Palma de Mallorca.

2006 : 20-jähriges Ausstellungsjubiläum in Cadaqués.

“In seinen Reliefarbeiten spiegelt sich eine intensive Auseinandersetzung mit der Materie wieder.Wolfgang Berus empfindet die schöpferischen Mechanismen der Natur nach, jedoch dem eigenen Kriterium folgend”. (Ricard Planas, Bon Art)